Əsas Həndəsi Anlayışlar və Təkliflər

Son illər baloniya təhsil sisteminə keçidlə əlaqədar olaraq fənnlərin təliminin keyfiyyətinin artırılması məqsədilə ali Pedaqoji Universitetlərin tədris proqramlarında və tədris planlarında bir sıra dəyişikliklər edilmişdir. Bu dəyişiklərliklə əlaqədar yeni dərs vəsaitlərinin yaranmasına ehtiyac duyulur. Belə vəsaitlərin tərtibi həmişə aktual bir məsələ kimi ixtisasçıları düşündürür.