ABDURRAHMÂN SÂMÎ PAŞA VE ŞİİRLERİ

Klasik Türk şiiri, Osmanlı’nın hâkim olduğu yerlere kendine özgü mührünü vurmuştur. Gönül coğrafyamızın Priştine, Prizren, Bosna, Kırım, Kerkük ve Kıbrıs gibi pek çok şehri ve yeri klasik Türk şiiri sahasında önemli eserler vücuda getiren güçlü şairlerin yetiştiği merkezler hâline dönüşmüştür. Bu merkezlerden biri de Mora’dır…                                                Sâmî, klasik şiirin havasını teneffüs edip bu sahada neşv ü nema bulan bir şahsiyettir. Geleneğin klişe ve mecazlarına hâkimdir. Şiirleri nazım tekniği bakımından zayıf değildir. Şiir dilini konuşma diline yaklaştırmıştır. Sevgili, aşk, âşık ve rakibe dair söyleyişlerini, çoğunlukla klasik şiir geleneği kapsamında değerlendirmek mümkündür.                                      Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. I. Bölüm’de Abdurrahmân Sâmî Paşa’nın hayatı, şiir ve şaire dair düşünceleri ile aşk, sevgili, âşık ve rakibe dair değerlendirmeleri hakkında bilgiler verildi. II. Bölüm’de Sâmî’nin kullandığı nazım şekilleri ve bunlarda yer verilen vezin ve kafiye hususiyetlerine dair kısa bir değerlendirme yapıldı. III. Bölüm’de nüsha tavsifleri hakkında kısa bir bilgiden sonra Sâmî’nin şiirlerinin çeviri yazılı metni verildi.

Kategoriler: Etiketler: