AKUAKÜLTÜRDE ALGLERİN ÖNEMİ ve KULLANIM ALANLARI

Akuakültür sektörü hesaplı ve kaliteli protein kaynağı olmasıyla beslenmede önemli bir yer kazanmış ve özellikle 1990’lı yıllardan günümüze gıda ürünleri arasında yükselen bir sektör haline gelmiştir. İnsanların kaliteli protein ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir kaynak olan su ürünlerine talep her geçen gün artmaktadır. Su ürünleri avcılığında bir artışın olmaması, akuakültürü aranan bir seçenek konumuna getirmiştir. Akuakültür sektörü son yıllarda ülkemiz ekonomisinin yükselen yıldızı olarak nitelendirilmektedir. Stratejik önemi, pazarlardaki büyüme potansiyeli, ülkemizi akuakültürsektöründe güçlü bir konuma getirmektedir. Ancak ülkemizde zengin su ürünleri kaynakları bulunmasına rağmen, halkımızın su ürünleri tüketim alışkanlığının yeterli düzeyde olduğundan malesef bahsedilemez.Türkiye’de su ürünleri yetiştiriciliğinin hızla gelişmesinin temelinde, eğitimli insan kaynağı ile son bilimsel çalışmalardan faydalanılması, uluslararası gelişmelerin yakından takip edilmesi ve birçok ülkeden daha ileri teknolojilerin kullanılmasının elzem olduğu gerçeği yatmaktadır.

AKUAKÜLTÜRDE ALGLERİN ÖNEMİ ve KULLANIM ALANLARI

  • LATİFE CEYDA İRKİN
  • ISBN: 978-625-7279-37-6