ALTERNATİF FİNANSAL ÜRÜNLER TEORİK VE PRATİK YAKLAŞIMLAR

Fayda temelli bu paradigma 1970’li yıllara kadar oldukça popüler olmuştur. Daniel Kahneman ve Amos Tversky 1970’li yılların sonuna doğru belirsizlik altında yatırımcı kararlarını inceleyerek, o zamana kadarki pozitivist bakış açısının kökünden sarsmıştır. Bunun akabinde gelen bilimsel araştırmalarla beraber geleneksel finansal yaklaşımlara alternatif finansal yaklaşımlar hızla gelişmeye başladı. Önce davranışsal finans yaklaşımı ile insanın davranışlarının finansal karar almada rasyonellikten uzak olduğu saptanmıştır. Benzer dönemlerde körfez sermayesini finansal piyasalara çekmek ve yastık altı tabir edilen zengin Müslüman yatırımcıların birikimlerini sisteme entegre etmek adına faizsiz finansal model ve homo etik anlayışı iyiden iyiye artmıştır. Günümüze gelindiğinde ise, daha etik ve adil bir mal ve servet paylaşımını içeren yatırımları ve tasarrufları daha etik kılan alternatif finansal modeller ve araçlar geliştirilmiştir.