ATIK YÖNETİMİ VE DİJİTAL MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI

Atık yönetimi ve dijitalleşme uygulamalarını anlattığımız bu kitabımızda fen ve mühendislik alanında birçok çalışma derlenmiştir. Derlenen çalışmalar ilgili alanı temel düzeyde anlatarak geniş bir okuyucu kitlesine hitap etmektedir. Kitabımız toplamda 7 bölümden oluşmaktadır. İlk iki bölümde atık malzemelerin arıtılarak nasıl geri kazanılabileceği protokol ve düzenekleri ile anlatılmıştır. Birinci bölümde atık malzemelerden nadir toprak elementlerinin nasıl geri kazanılabileceği ve bu işlemlerin önemi “Metalurjik Çeşitli Yan Ürünlerin Nadir Toprak Elementi Potansiyeli” başlığı ile sunulmuştur. İkinci bölümde ise atık enerjinin geri kazanımı “Petrol Türevi Atıkların Geri Kazanım Prosesi” başlığı altında ilgili okuyuculara sunulmuştur. Üçüncü bölümde dijitalleşmede çok önemli yere sahip olan güvenlik, yazılım geliştirmenin her adımında “Güvenli Yazılım Geliştirme ve Alınması Gereken Önlemler” başlığı ile bir rehber olarak sunulmuştur. Kitabımızın ikinci yarısında denizcilik alanında mühendislik ve istatistik çalışmaları derlenmiştir. Dördüncü bölümde işaretlemeden, gözlem yapmaya kadar birçok kullanım alanı olan şamandıraların çeşitleri ve her bir çeşidin özellikleri “Sabit ve Hareketli Şamandıraların Karakteristikleri” başlığı altında toplanmıştır. Beşinci bölümde gemilerin çarpışma analizleri bilgisayar modelleri ile incelenmiş ve en az hasar olması için gereken tavsiyeler “Gemilerin Darbe ve Çarpışma Analizi” başlıklı bölüm altında sıralanmıştır. Altıncı bölüm Türkiye deniz sahasında oluşan gemi kazaların istatiksel olarak analizini “Türk Arama Kurtarma Sahasında Deniz Kazaları” başlığı altında karşılaştırmalı olarak sunmuştur.Yedinci ve son bölümde ise bulannık mantık çalışmaları üzerine yapılan bir araştırma ‘’ Endüstri Mühendisliği Alanında Yapılan Bulanık Mantık Çalışmalarının İncelenmesi’’ başlığı ile sunulmuştur..