DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN FİNANSAL GÖSTERGELER İLE İLİŞKİSİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yabancı yatırımların üretime katılması ülkenin rekabet edebilme düzeyinin ve üretiminin artmasına, istihdam yaratmaya dolayısıyla büyümeye, ekonomik canlılığa vb. etkilere sahip olmaktadır. Bu sebeplerle genel itibariyle yabancı yatırımların ekonomik etkileri literatürde önemli bir çalışma konusu olmuştur. Ülkeye kabul edilen yabancı yatırımların ülkenin finansal göstergelerinde ne denli bir etkileşim içinde olduğuna ilişkin bir araştırmanın yapıldığı bu çalışmada doğrudan yabancı yatırımlar ile finansal göstergeler olarak seçilen belli başlı değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi üzerinde durulmuştur.