EDEBİYAT ÇALIŞMALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER

Günümüz dünyasında da edebiyat, temel fonksiyonlarını sürdürmekte değişen yaşam biçimlerinde insanın ve toplumsalın gerçekliğini yakalamaya çalışmaktadır. Mecazlar, metaforlar, mübalağalar kullanan süslü dili ile sanatsal yönünü korurken gerçeğin izdüşümünde bu evrende olup bitenleri çözümleme gayreti ile de insanoğlunun yanında yol almaktadır. Bu yönüyle edebiyat, insanın hem süje hem de obje olduğu çeşitli sosyal-beşeri bilimlerle, felsefe ile konu ve yöntem bağlamında bir etkileşim içindedir. Modern dünyanın meselelerinin giriftliği edebiyatın farklı disiplinlerle kurduğu ilişkiyi derinleştirmekte, insanın ve toplumsalın realitesini farklı perspektiflerle ele almasını beraberinde getirmektedir.

Hakikatin peşinde insanın hikâyesini ele alan edebiyatın bu gelişmiş ve kapsamlı yapısı elinizdeki kitabın hazırlanmasına temel olmuştur. Edebiyatın hem sanatsal hem de bilimsel yönünü irdeleyen beş farklı konuyu ele alan “Edebiyat Çalışmalarında Farklı Perspektifler” adlı bu kitap içinde yaşadığımız dünyanın sürekli değişen yüzünü anlama ve edebiyat alanında sürekliliği devam eden meseleleri aydınlatma ihtiyacını ortaya çıkartmıştır. Kitabın içerisinde yer alan yazılar, farklı üniversitelerden değerli öğretim üyelerinin katkıları ile şekillenmiş, öneri ve eleştirilerle zenginleşen bir dizi aşamadan sonra yayıma hazır hâle getirilmiştir.

EDEBİYAT ÇALIŞMALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER

  • EDİTÖR:
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ HATİCE BUDAK
  • YAZARLAR:
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ HATİCE BUDAK
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT YİĞİT
  • ARŞ. GÖR. DR. DİDEM ÖZŞENLER
  • ARŞ. GÖR. DR. RIFAT IŞIK
  • DR. ZEYNEP ZELİHA SONKAYA
  • MEHMET BEŞİR BULUT
  • ISBN: 978-625-7139-57-1