ELEKTRİKLİ ARAÇLARA GENEL BAKIŞ 2

Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerin hükumet organları, üniversiteler ve şirketler sürdürülebilir bir dünya için temiz enerji kaynakları kullanarak enerji üretmek üzerine yatırım, araştırma ve üretim gerçekleştirmektedir. Bu yolla elde edilen elektrik enerjisi kullanılarak çalışan elektrikli araçlar, sera gazı emisyonlarını ve karayolu taşımacılığının diğer çevresel etkilerini azaltmak için umut verici bir teknolojidir. Gelecekte bu tür teknolojilere sahip ulaşım araçlarının çeşitliliğini (kara, hava, deniz, madencilik ve uzay araçları gibi) ve yaygınlığını (personel taşıma, nakliye alanları vb) artıracakyatırımlar yapıldığını şimdiden görmek mümkündür. Doğada var olan canlılar ve nesillerimiz için daha yaşanır bir dünya oluşturulması hepimizin katkılarıyla mümkün olacaktır.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA GENEL BAKIŞ 2

 • EDİTÖRLER:
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ HAKAN TEZİOĞLU
 • ÖĞR. GÖR. GÖKHAN YALÇIN
 • YAZARLAR:
 • DOÇ. DR. SÜLEYMAN NEŞELİ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ HAKAN TERZİOĞLU
 • DR. SAİT ARAS
 • ÖĞR. GÖR. ABDULLAH CEM AĞAÇAYAK
 • ÖĞR. GÖR. GÖKHAN YALÇIN
 • BÜŞRA ÖZDEŞ
 • ERCAN ATANER
 • MEHMET YOLDAŞ
 • ISBN: 978-625-7687-48-5