FARKLI AÇILARLA GÖÇ

Bilindiği gibi tarihin en derinlerine kadar indiğimizde insanlığın sürekli bir göç halinde olduğunu görmekteyiz. Temelde bu durum insanların hayatlarını güzelleştirme amacını taşısa da bazen gönüllü, bazen de zorunlu sebeplerden dolayı olabilmektedir. Fakat her ne sebeple olsun göç eden de, göç alan bölgedeki insanların da hayatlarının bir şekilde değişime uğradığı açıktır. Bu değişimin daha detaylı bir şekilde etraflıca tespit edilebilmesi amacıyla bu kitap meydana gelmiş, eğitimde müziğe, din alanında coğrafyaya kadar çok farklı alanlardan çok farklı pozisyonlarda çalışan eğitimcilerin yazar olarak yer aldığı ve literatüre katkı sağlayacak bir eser ortaya çıkmıştır. Keyifle ve ilgiyle okunması dileğiyle…

FARKLI AÇILARLA GÖÇ

ISBN: 978-625-6380-97-4