FEN VE MÜHENDİSLİKTE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR VE UYGULAMALARI

Fen bilimleri doğayı ve doğa kanunlarını anlamaya, araştırmaya çalışırken mühendislik bilimleri bu kanunları kullanarak teknoloji geliştirmek ve ürün ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Bu çalışmaların hepsinin temelinde insanın ve oluşturduğu medeniyeti daha refaha ulaştırma düşüncesi yer almaktadır. Bu kitabın amacı da çevre, sağlık ve malzeme gibi konularda örnekler vererek katkı sağlamaktır. Bu kitap ile sanayide, Ar-Ge merkezlerinde ve üniversite gibi kurumlarında yapılan güncel araştırmalar sunulmaktadır.