GELİR DAĞILIMI TEORİLERİ ÇERÇEVESİNDE GELİR EŞİTSİZLİĞİ ANALİZİ

Gelir eşitsizliği kavramı gelir dağılımının düzenli ve adil paylaşılmadığı durumu ifade etmektedir. Gelir dağılımındakibozukluklar uzun yıllardır hem ekonomistlerin hem de politikacıların ilgilendiği konulardan biridir. Gelir eşitsizliği kavramını doğru yoldan ve hakkını vererek irdeleyebilmek için doğru sorularla çalışmanın kapsamının belirlenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, gelir eşitsizliği kavramı incelenirken, Avustralya İstatistik Ofisi’nin öncülüğünde geliştirilen ve daha sonra Birleşmiş Milletler’in yayınladığı çalışmada belirtilen sorular öncülüğünde kavramsal çerçeve sunulmaktadır.