GİYSİ VE MİMARİ YAPI TASARIMINDA DİSİPLİNLERARASI ETKİLEŞİM

Günümüzde modacılar ve mimarlar ürün tasarım sürecinde farklı uygulama ve bilim alanlarından yararlanmaktadırlar. Bu bağlamda ürünlerine farklılık kazandırabilme arayışı içinde olan moda ve mimari yapıların tasarımının bilinen anlayışı artık değişmekte, farklı malzemeleri kullanarak yeni ve farklı ürünler üretmek yönünde sürekli gelişen bir eğilime yönelmektedir. Böylece tamamen farklı amaçlar için geliştirilmiş malzeme ve tekniklerden yararlanılarak üretilen mimari yapı ve giysi tasarımlarıyla geleceğin ürünlerinin ve kullanım alanlarının çeşitliliği de artmaktadır.