Güncel İktisadi ve Mali Araştırmalar

Bölgesel bütünleşmeler globalleşme sürecinin hız kazanmasıyla yaygınlaşmıştır. Her iki sürecin de paralel şekilde gelişmesi tesadüf değildir. Zira ticarete engel teşkil eden unsurların azaltılarak veya kaldırılarak ülkelerin birbirlerine iktisadi anlamda yakınlaştığı, bütünleşme içerisindeki ülkeler arasında üretim faktörlerinin serbestçe hareket etmesinin hedeflendiği oluşumlar olan bölgesel bütünleşmelerin söz konusu hedeflerine ulaşması için globalleşmenin olması elzemdir. Aksi taktirde bütünleşmeler tam anlamıyla gerçekleşemez.