İLETİŞİMDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR -2

İletişim ve dijitalleşme günümüz dünyasının en önemli konularından biridir. İnsanlar arasındaki iletişim biçimleri, dijital teknolojinin gelişimiyle birlikte büyük bir dönüşüm geçirmiştir. Bu kitap, iletişim ve dijitalleşme konularını ele alarak okuyuculara bu alandaki önemli konuları derinlemesine keşfetme fırsatı sunmayı amaçlamaktadır.