KİMYA ARAŞTIRMALARI 2

Kimya bilimine hayatımızın her alanında rastlamak mümkündür. Bu kitapta, birçok akademisyenin özellikle çevre, sağlık ve tekstil alanlarında yaptıkları kimya temelindeki araştırmaları ve saf kimya çalışmaları mevcuttur. Kitabımız yedi bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde biyokimya ve pestisit toksikolojisi, ikinci bölümde tetrahidrokinonların sentetik uygulamaları, üçüncü bölümde kalkonlar ve sentez yöntemleri, dördüncü ve beşinci bölümlerde bazı iyonların suyun iletkenliğine etkisi, altıncı bölümde muz kabuğunun yüzey özellikleri, yedinci bölümde ise antibakteriyel tekstillerin üretim yöntemleri irdelenmiştir.

KİMYA ARAŞTIRMALARI 2

 • EDİTÖR:
 • PROF. DR. SEVİ ÖZ
 • YAZARLAR:
 • DOÇ. DR. ASLI ÇİLİNGİR YELTEKİN
 • DOÇ. DR. CEYDA BİLGİÇ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET B. DEMİRPOLAT
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ELİF AKIN KAZANCIOĞLU
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA ZAHRİTTİN KAZANCIOĞLU
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ DEVRİM DEMİRAY SOYASLAN
 • ARŞ. GÖR. DR. ERCAN AYDOĞMUĠ
 • YÜK. MÜH. TUĞÇE DEMİR
 • ISBN: 978-625-7562-60-7