KÜRDÜ-ŞEHNAZ, DİLKEŞ, RAHAB, NEVA DERȂMEDLERİ VE RENKLERİ

Prof.Dr. İlgar Cemiloğlu ve Ali İmamverdi’nin sazendelerin icrasından ve farklı kaynaklardan derledikleri “Kürdü-Şehnaz, Dilkeş, Neva, Rahab Derȃmedleri ve Renkleri” isimli, 4 Fasıldan oluşan bu kitapta, “Kürdü-Şehnaz”, “Dilkeş”, “Rahab”, “Neva” Muğamı’nda çalınan varyantları ile birlikte toplam 51 enstrümantal halk müzik mücevherleri yer almaktadır. I. Fasılda “Şehnaz” muğamına ait 3 Derȃmed, varyantları ile birlikte 20 renk, 1 adet “Kürdü rengi” (toplam 24 olmak üzere), II. Fasılda 1 adet “Deşti Derȃmedi” olmakla 5 Renk (toplam 6 enstrwmantal ezgı). III. Fasılda 1 adet “Rahab Derȃmedi” ve varyantı olmakla 10 Renk (toplamda 11 enstrümantal parça). Son IV. Fasılda ise varyantlarla birlikte 3 “Neva Derȃmedi”, varyantlarla birlikte 6 renk (toplam 9 enstrümantal parça), en nihayet tek bir adet olmakla “Avşar Rengi”ni de ekleyerek takdim ettiğimiz kitapta yer almaktadır. İlk kez Türkiye’de İKSAD yayınevi tarafından yayınlanan bu kitaptaki melodik parçalar iki ülke arasında dostluk, kardeşlik ve medeniyet ilişkilerinin daha bir kanıtıdır. Azerbaycan’ın Devlet Sanatçısı, bestekȃr Prof. Dr. Süleyman Eyyub oğlu Aleskerov’a adanmış “Kürdü-Şehnaz, Dilkeş, Rahab, Neva Derȃmedleri ve Renkleri” isimli kitap, umarız ki Türkiye ve Azerbaycan konservatuvarlarının, müzik liselerinin öğrencileri, eğitimcileri, müzikologları ve saz sanatçıları için faydalanabileceği değerli bir kaynak olabilir.