MAHMUT YESÂRÎ HAYATI, SANATI VE ESERLERİ

Türk edebiyatının önemli isimleri üzerine yapılan monografi çalışmalarının kültür ve edebiyat tarihimiz açısından önemi tartışmasız ortadır. Bu çalışmalarla, incelemeye alınan isimlerin hem sanatçı kişiliği, hem de kendi dönemlerinin sanat ve edebiyat ortamı ortaya çıkarılır. Böylelikle, bir “sürek” olarak ilerleyen sanatın, “öncesi” ve “sonrası”yla bütünsel bir ilişki içinde değerlendirilmesi sağlanır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, monografisi yapılacak olan sanatçının salt sanatsal kaygılardan hareketle belirlenmesi gerektiğidir. Zira sanatı oluşturan sürek, tek başına “büyük” ve “öncü” isimlerin varoluşlarıyla sınırlandırılmamalıdır. En az bu isimler kadar, sanat dünyasının gölgesinde kalan sanatçılar da sanatın varoluşuna katkı sağlamışlardır. Bu bağlamda, Türk edebiyatı araştırmaları içerisinde, belli başlı isimler üzerine sayısız araştırma ve monografi bulunmasına rağmen, bazı isimlerin yok sayıldığı görülmektedir. Bu durum elbette ki sözü edilen sanatçıların estetik yetersizlikleriyle açıklanabilir. Ancak bu tutum, bilimsel yaklaşıma uymayacağı gibi, sanatın kendi mantığıyla da çelişecektir. İşte Mahmut Yesârî de bu çelişkinin bir sonucu olarak bugünün edebiyat dünyasında unutulmuş isimlerden biridir. Mahmut Yesârî, şüphesiz Türk edebiyatının roman, öykü, tiyatro, deneme, fıkra ve hatıra gibi türlerde pek çok eser ortaya koymuş, renkli ve üretken kalemlerinden biridir.

MAHMUT YESÂRÎ HAYATI, SANATI VE ESERLERİ

  • MUSTAFA TEMİZSU
  • ISBN: 978-625-7279-41-3
Kategoriler: Etiketler: