SEGȂH DERȂMEDLERİ VE RENKLERİ

Asırlardır insanlığı yüce ulvi eylemlerle yaşatan Doğu ve Türk dünyasına manevi açıdan hayat veren, ortak kültürümüzün şaheseri Muğam ve Ozan sanatıdır. Bu halkların manevi dünyası, ihtişamlı iki farklı güce sahip olan Mugam ve Ozan sanatına dayanan ezgilerdir. Muğam ve Ozan sanatı, Türk dünyasının ve Doğu dünyasının zenginliğini, harika melodiler ve eşsiz müziklerle kapsamlı bir şekilde yansıtmaktadır. Ozan sanatı ile Mugam sanatını, Doğu dünyasının ve Türk dünyasının kutsal manevi ve kültürel mabedi olarak adlandırılabiliriz. Bu iki güzel sanatla ruhumuz daha da beslenerek olgunlaşır. Sazı anlamayan kimseyle uzak durun!- diye bir söz vardır. Mugam destgâhını dinlememiş birisine halk konusunu hiç bahs etmeyelim! Çünkü sazı sevmeyene baharın sembolü olan gülden nasıl konuşalım? Aynı zamanda muğamı duya bilmeyen birisiyle halk, millet. toplum konusunda nasıl fikir yürütelim? Bizim bakışaçımızla bu iki değerden uzak olanlar ne kadar da duygusuzdur. Mugam ve Ozan sanatı binlerce yıldır insanların manevi gıdası, yani diğer bir anlamda ruhunun ana sesine benzeyen ninnisini hatırlatığı için insanoğlu onunla terbiye edilip kamilleşmiştir. Muğam, Doğu dünyasının kültürel bir sembolü ise Ozan-Âşık sanatı da Türk dünyası maneviyatının simgesidir. Bu nedenle her iki farklı sanat türü de Doğu dünyası ve Türk dünyası için kutsal emanettir.