ŞUR DERȂMEDLERİ VE RENKLERİ

Azerbaycan’ın eski geleneği ile bağlantılı olarak halk müziği kültürümüzün temellerinden olan, kadim bir tarihe sahip Korkut Ata’mızdan bizlere miras kalan ozan sanatı ve Doğu dünyasının felsefi mahiyetli klasik mugam sanatıdır. Bu iki sanat türü Türk dünyasının ve Doğu ȃleminin mucevherleridir. Her iki sanatın buluştuğu yere kadim “Odlar diyarı” (“Ateşler diyarı”) Azerbaycan’dır. Azerbaycan bu iki farklı sanatın kesiştiği ve geliştiği yer olmuştur. Âşık sanatı ve muğam sanatı bu zengin kültür geçmişine dayalı ülkenin musıki medeniyetinin çekirdeğini oluşturur.