SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ VE KAMU MALİYESİ: KURAMSAL YAKLAŞIM

Sürdürülebilir ekonomi sorunu, sürdürülebilir iktisadi büyüme ve kalkınma, kamu harcamalarında etkinlik, finansal sürdürülebilirlik, yeşil büyüme vb. zengin bir alanı kapsayan konu olarak son yıllarda daha fazla öne çıkmaktadır. Günümüz ekonomilerinde iktisadi büyüme tek başına amaç fonksiyonu olması açısından yetersiz kalmaktadır. İktisadi büyüme ve üretim sürecinin daha az maliyetli olması yanında, iktisadi krizlerin daha az yaşanması, para ve maliye politikalarında amaçlanan hedeflere ulaşmak için iktisadi araçların etkin kullanılması, çevre sorunlarına daha duyarlı bir kalkınmanın sağlanması gibi konu başlıklarının da dikkate alınması gerekmektedir.