TURİZM ALANINDA HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNE YÖNELİK NİTEL BİR ÇALIŞMA

Halkla ilişkiler, kamusal alanda daha yüksek bir görünürlük oluşturarak, işletmenin, ürünlerini veya hizmetlerini tanıtmanın benzersiz bir yolunu temsil etmektedir. Turistik ürünleri tanıtmanın ve olumlu bir imaj oluşturmanın en etkili yollarından biri halkla ilişkilerdir. Halkla ilişkiler, turizm endüstrisinin tanıtım faaliyetle-rinde ve iletişiminde çok önemlidir. Bu noktada turizm sektöründe halkla ilişkiler bir zorunluluktan daha fazlasıdır.

TURİZM ALANINDA HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNE YÖNELİK NİTEL BİR ÇALIŞMA

  • DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET TAN
  • DR. METİN SÜRME
  • ISBN: 978-625-7897-11-2
detayliarama

,