ÜRİNER SİSTEMİN GENEL YAPISININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE HİSTOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ

Üriner sistem, bir çift böbrek, böbreklerden mesaneye uzanan bir çift üreter ve mesaneden vücut dışına uzanan üretradan meydana gelmektedir. Böbrekler vücut sıvısını ve elektrolitleri tutarken metabolik atıkları uzaklaştırmaktadırlar. Böbrekler büyük, kırmızımsı, fasülye şeklinde organlar olup, posteriyor abdominal kavitenin retroperitoneal aralığında, kolumna vertebralisin her iki yanında yer almaktadırlar. On ikinci torasik vertebradan 3. lomber vertebraya uzanırlar ve sağ böbreğin pozisyonu hafifçe daha aşağıdadır.Böbreğin yapısı ve fonksiyonel özelliklerini histolojik açıdan ele aldığımız bu kitap görsellik ve içerik olarak okuyucularımıza büyük katkı sağlayacağını dününmekteyiz.

Kategoriler: Etiketler: