VERİMLİ VE ÇEVRECİ ENERJİ SİSTEMLERİ

Enerji kaynaklarının sınırlı olmasının yanında, mevcut enerji üretim yöntemlerinin ve üretilen enerjinin kullanım şekillerinin çevreye verdiği zararlar nedeniyle enerji üretimi ve kullanımı konusu önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda, enerji üretimi ve tüketimi konusunda çevreci yaklaşımlara olan ihtiyaç dünya genelinde kabul görmektedir. Bu kitapta farklı disiplinlerden araştırmacılar bir araya gelerek enerji verimliliği ve çevreci enerji konularındaki birikimlerini paylaşmışlardır.