YABANCILAŞMA (Psiko-Sosyal Bir Bakış)

Günümüz insanının yüzleşmek zorunda kaldığı en önemli psiko- sosyal problemlerden birisi olarak “yabancılaşma”yı göstermek mümkündür. Yabancılaşma hayata anlam verememenin ve hayatı yaşanacak değerde bulmamanın psikolojik bir ifadesidir. Zira insan zihinsel dünyasında; yaşadığı evreni, yaşamı, ölüm ve ölüm sonrasını anlamlandırmaya dair varoluşsal bir kaygı taşır. Bu varoluşsal kaygının bir yansıması olarak pek çok psiko-sosyal problemle yüzleşmek zorunda kalan insanın tüm bu problemleri aşarak yaşam serüvenini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi, her şeyden önce hayatını anlamlı kılabildiği ölçüde gerçekleştirebileceği bir idealdir. Yaşamı anlamlı kılmak öncelikle yaşam sürecinde “özne” olmayı, diğer bir ifadeyle yaşamı şekillendirmede ve anlamlandırmada etkin olmayı gerektirir. Ancak yabancılaşma, bireyi özne yerine nesne olmaya yani onu edilgen bir yapıda varlık değerini yitirrerek metalaşmaya zorlamaktadır.

YABANCILAŞMA

  • DR. SELAHATTİN YAKUT