ҚАЗІРГІ ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ СӨЗЖАСАМДЫҚ ҮДЕРІСТЕР

Адамзат тілінің жүйесі – сан-салалы, көп қырлы процесс. Оның даму жүйесі өзіне тән түрлі заңдылықтардың болуымен ерекшеленеді. Тілдің байлығы өзге тілден сөз алумен емес, туған тіліміздің мағыналық, тұлғалық дамуға түсіп өрбуі нәтижесінде, сөйтіп туынды сөздің жасалуы арқылы іске асады. Осы тұрғыдан келгенде, сөзжасам процесі – сөздік қордың баюындағы бірден-бір құбылыс болып саналады. Туынды сөздің семантикалық сипаты, уәждемелік табиғаты тілі арқылы ашылатын болса, сол тіл адам танымы арқылы байып отырады.