DİL, HAFIZA VE DERGİ

Bir taraftan dillerin çok kompleks yapılara sahip olduğunu ve zaman içinde hiç tahmin edilemeyecek derecede birbirinden kelime, ek, anlam vs. alıp vermede etkilendiğini öte taraftan eğitimde özellikle başlangıç seviyesindeki öğrencilerin kelime hazinelerinin geliştirilmesi için hangi yol, yöntem ve ideal örnekliklerin takip edilmesi gerektiğini görecektir. Ayrıca kaliteli, kitlelere hitap eden, okuyucuyu peşinden sürükleyen süreli yayıncılığın, ne tür aşamalardan ve gerçekten çok yoğun, dikkatli ve titiz çalışmaların neticesinde ortaya çıktığına
söz konusu örnek üzerinden şahitlik edecektir.