18.YY’DAN GÜNÜMÜZE ABD’NİN ÇİN İLE OLAN İLİŞKİLERİ (1784-2017)

Son yıllarda oldukça gündemde yer alan ABD-Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) rekabeti ve bunun bölgede ve dünyada yarattığı gelişmeler, bu konudaki akademik çalışmaları arttırmıştır. Ancak bu gelişmeleri anlayabilmek ve analiz edebilmek için öncelikle ilişkilerin tarihsel altyapısını iyi anlamak gerekmektedir. Bu çalışma da bu amaçla, ilişkilerin başladığı 1784 yılından 2017’ye kadar olan ABD’nin Çin ile olan ilişkilerini ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır. Çalışmanın 2017’de bitirilmesinin nedeni özellikle çok tartışılan Trump sonrası dönemin ayrı bir çalışma konusu olarak ele alınmak istenmesidir.