ANADOLU VE TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR

Anadolu’nun başka bir özelliği de uygarlıkların doğması gelişmesi, çevreye yayılması için çok elverişli bir ortam niteliği taşımasıdır. Asya’yı Avrupa’ya bağlayan en uygun, en güvenilir yollar Anadolu’dan geçiyordu, üstelik öteki yollardan çok daha kısa bir yol. Anadolu doğu ülkelerinin batı ülkelerine, Akdeniz’e açılan bir büyük kapısıdır. Bu yüzden bir köprüdür, geçit yeridir. Doğu uygarlığı Batıya, ister Batıdan Doğuya olsun Anadolu’dan yolu geçen bütün uygarlıklar değişmiş, Anadolu’nun boyasına bürünmüş, ondan az çok birtakım özellikler, kokular almıştır. Bugünün Batı uygarlığında görülen Anadolu boyası bu durumun sonucudur.