ABD HALKA AÇIK ŞİRKETLER MUHASEBE GÖZETİM KURULU’NUN (PCAOB) İNCELEME VE YAPTIRIM RAPORLARININ DÖRT BÜYÜK DENETİM FİRMASI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

2000’li yılların başında ABD’de ve AB ülkelerinde gündeme gelen ve ekonomik piyasaları sarsan finansal skandallar sonrasında yatırımcıların ve kamuoyunun, denetçi ve denetim faaliyetlerine olan güveni sarsılması sonucunda 2002 yılında SOX’un ilk maddesi uyarınca kurulan Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu (PCAOB)’nun amacı, finansal bilgi kullanıcılarının doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayarak, yatırımcıların ve kamuoyunun sarsılan güvenini yeniden onarmaktır. Kurulun görevi, denetçi-müşteri ilişkilerinin etik kurallar içerisinde yürütülmesine, denetim faaliyetlerinin ilgili standart ve kurallara uygun bir şekilde işlemesine olanak sağlamaktır. Bir inceleme faaliyeti sonrasında, eksiklikleri ifade eden bir inceleme raporu ve ilgili eksikliklerin cezai yaptırımlarını açıklayan yaptırım raporunun halka açık bir şekilde ilan edilmesi, denetçi-müşteri ilişkilerindeki etik dışı davranışların önünü kesmiştir.