SARAYI, ASKERİ VE İDARİ YÖNLERİYLE KARAHANLI DEVLETİ’NİN TEŞKİLAT TARİHİ

Ortaçağ Türk-İslam devletleri arasında Türk Hakanlığı adı ile de tanınan 766-1212 tarihleri arasında hüküm süren ve İslami resmi din olarak kabul eden Karahanlı Devleti kurucuları ve idarecileri bakımından İslami Türk devletlerinden biridir. Kuruluşunda yer alan Karluk, Yağma, Çiğil ve Basmıl gibi pek çok Türk boyu ile boylar birliği şeklinde teşkilatlanan Karahanlı Devleti kaynaklarının yetersizliği ve karmaşıklığı nedeniyle üzerinde yeterince araştırma yapılmamış bir devlettir.Gazneli Devleti, Sâmânî Devleti ve Çin gibi komşuları ile olan münasebetleri açısından güçlü bir devlet olan Karahanlılar, Türkistan’da sağladıkları hâkimiyet ile güçlü bir siyasi otorite oluşturmuşlardır. Talas Meydan Muharebesi (751) neticesinde İslam dini ile karşılaşan ve bu dinin öğretilerini kabul etmeye başlayan Karahanlı Devleti, siyasi, sosyal ve politik hayatında yeni dini anlayışı doğrultusunda gelişmeler kaydetmiştir.