ARAPÇA ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMALARI

Yabancı dil öğretimi dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanoğlunun birbiriyle temasıyla başlar. Önceleri oldukça ilkel yöntemlerle sağlanan etkileşim, insanoğlunun yaşadığı coğrafyalarda beliren ihtiyaçları yüzünden günden güne gelişmiş ve zaman içinde belli kural ve kaidelere bağlanmıştır. Dünyadaki baş döndürücü ekonomik ve sosyal gelişmeler beraberinde dil öğretimini de zaruri hale getirmiştir. Yeryüzündeki en çok konuşulan dillerden bir olan Arapça da bu gelişmelerden nasibini almış ve belirli bir dinin dili olmaktan çıkarak artık bir dünya dili haline gelmiştir.

Uzun asırlar ilkel yöntem ve usullerle öğretilen Arapça, ne yazık ki uzun zaman belirli bir çevre dışına çıkarak istediği yere gelememiştir. Arapçanın gelişim yıllarını ancak 19. yy. sonlarında görebilmekteyiz. Arap dünyasındaki uyanış hareketleri dili de aynı oranda etkilemiş ve Arapçanın dünyaya açılmasında önemli bir etken olmuştur