ANADİL EDİNCİ TEMELLİ İKİNCİ DİL ÖĞRENİMİ: MİNİMALİST MODEL

Bilişsel yaklaşım her hangi bir zihinsel aktivitede algı, hafıza ve düşüncenin işleyiş yollarını anlamaya çalışır. Bireyin bu zihinsel işlevlerle nasıl yeni bilgi edindiğini, çevresini tanıdığını, geçmişini hatırladığını, problem çözdüğünü deneysel yöntemlerle yorumlamaya çalışır. Bu nedenle de bilişselcilik eğitim, dil edinimi ve öğretimi gibi alanlarda öğrenme modellleri ve öğretim yöntemleri için temel bir yaklaşım şekli olmuştur. Bilişselci yaklaşım dil çalışmalarına kaynak gösterilmeye başlamasıyla birlikte dilin öğrenilmesinde davranışların ve alışkanlıkların değiştirilmesinin önemini savunan davranışçı yaklaşımın görüşlerine karşı çıkar

Kategoriler: Etiketler: