AZƏRBAYCAN DİALEKTOLOGİYASI

Azərbaycan dili şivələri dilimizin tarixini mühafizə etməklə yanaşı ədəbi dildən fərqlənən xüsusiyyətlərə malikdir. Bunu şivələrin fonetikasında, leksikasında, morfologiyasında, sintaksisində müşahidə etmək olur. Azərbaycan dili şivələri ilə bağlı yazılmış namizədlik, fəlsəfə doktorluğu, elmlər doktorluğu dissertasiyalarında, ayrı-ayrı monoqrafiyalarda, dərslik, dərs vəsaitləri və metodik vəsaitlərdə bəhs olunmuş, müasir Azərbaycan ədəbi dilindən fərqli xüsusiyyətləri göstərilmişdir.

ISBN: 978-625-8377-30-9

Kategoriler: , Etiketler: