AZƏRBAYCAN MUSİQİSİNDƏ BAHAR MÖVZUSU VƏ NOVRUZ MOTİVLƏRİNİN İZLƏRİ

İlgar Cemil oğlu İMAMVERDİYEV 23 Eylül 1956 yılında Azerbaycan’ın Gence şehrinde doğdu. Fikret Amirov adına 1 sayılı Çocuk Müzik Okulu’nu (1967-1972), Kanber Hüseyinli adına Orta İhtisas Müzik Lisesini (1972-1976) ve Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi’ni (1976-1981 yıllarında tar alanında) başarı diplomaları ile bitirdim. 1985 yılında Öğrenci ve Gençlerin 12. Dünya festivalinin (Moskova) diplomasını, 1986 yılında Orta Asya ve Trans Kafkasya cumhuriyetleri arasında Doğu Aletleri üzere Bakü’de düzenlenen Üzeyir Hacıbeyli adına I uluslararası yarışmanın birincilik diplomasını kazandım. Trans Kafkasya, Orta Asya ve Türkiye’de düzenlenen halk müziği ve folkloru üzere çeşitli uluslararası kongrelerde yer almış, yüzden fazla bilimsel makalelerim hakemli dergilerde yayımlanmıştır.

AZƏRBAYCAN MUSİQİSİNDƏ BAHAR MÖVZUSU VƏ NOVRUZ MOTİVLƏRİNİN İZLƏRİ

  • İLGAR CEMİLOĞLU İMAMVERDİYEV
  • ISBN: 978-605-7510-07-5

 

detayliarama