AZERBAYCAN MÜZİK KÜLTÜRÜNDE BAYATILAR – MÂNİLER

Azerbaycan halk müziğimize genel bir bakışla nazar saldığımızda anlaşılır ki bir kısım, klasik yazılı edebi eserlerin şahane şiirsel numunesi olan dahaçok gazellere, diğer kısım örnekler ise halk sözlü edebi şiirsel abidelere temellenir. Klasik yazılı şiir örneklerine sahip çıkan, onu mugam1 (“Rast”, “Şur”, “Çahargah”, “Sêgah”, “Bayatı – Şiraz”, “Şüşter”, “Humayün”) icraları ile yüzyıllarca sözlerinde – seslerinde yaşatan, halk sanatçıları: tarçalan, kemançalan, defçalan, yani üçlü müzik ekibinden oluşan “Sazende”ler eşliğinde şahane söyleyen hanendelerin2 görevi olmuştur. Sözlü edebi halk şiir mirasımızı (goşma, giraylı, divani, muhammes, tecnis, bayatı) ise asırlarca farklı el şenliklerinde, meclislerinde, düğün törenlerinde sazlarıyla şevkle çalıp söyleyerek halk arsında reklam eden, ozan geleneğinin itibarlı mirascısı ustat âşıklarımızın kutsal hizmetleri ile gerçekleşmiştir.

 

detayliarama