AZERBAYCAN FOLKLORU

Her millî edebiyat, ayrıca folklor yaratıcılığı onu yaratan halkın sanatsal tefekkürüne, tefekkürün mitolojik kaynaklarına dayanıyor. Tarih boyunca edebiyatla yol arkadaşlığı eden mitoloji ve folklor kendi doğal kanunları ile beraber gelişmiş, sanatsal bilincin olanakları sayesinde halkların ilk yaratıcılığına katkıda bulunmuşlardır. Bu anlamda Azerbaycan folkloru halkın tüm kesimlerinin ilkin yaratıcılık alanı gibi toplanarak, çok çeşitli janrları ve onların janr özelliklerini meydana getirmiştir. Folklorun janr sorunu tahkiye üslubunun kuralları temelinde oluşuyor ve ulusal karakter içeriğini alıyor.

AZERBAYCAN FOLKLORU

  • ISBN: 978-625-8007-48-0
Kategoriler: Etiketler: