ORTAÇAĞ DOĞU RÖNESANS EDEBİYATI TARİHİ

Batı edebiyatından farklı olarak Doğu halklarının edebiyatı zengin geleneklere dayanmaktadır. Bu edebiyat, büyük tarihsel geçmişiyle ayırt edilir. Hem antik hem de ortaçağ siyasi ve sosyal dönemlerinin edebi olaylarını yansıtması bakımından iki ana yönde gelişmiştir. Birincisi sözlü geleneklere dayalı halk edebiyatı, ikincisi ise klasik saray edebiyatıdır. Her iki edebiyat da Sümer döneminden günümüze kadar gelişimini sürdürmüştür. Birbirleriyle sürekli etkileşim ve etki içinde geliştiler ve yükseldiler. Hem klasik hem de modern zamanların yaratıcıları halk edebiyatından her zaman sıkı bir şekilde yararlanmışlardır. Bu özellik, Doğu halklarının tüm yükseliş ve gelişme aşamalarında kendini gösterir. Bu nedenle Doğu halklarının edebiyatını eski, orta çağ ve modern dönemler olarak ayırsak da kendine has geleneksel özelliklerini her zaman korumuştur. Genel olarak Doğu halklarının edebiyatı üç önemli kola veya alana ayrılabilir: sözlü edebiyat, klasik saray edebiyatı ve saray dışı edebiyat.