AZERBAYCAN MUĞAM DERÂMEDLERİ VE RENKLERİ ANSİKLOPEDİSİ

Genel anlamda halk sanatı , Azerbaycan kültürünün en önemli yapı taşlarından biridir. Özellikle Ozan-Aşık sanatı, muğam sanatı, sazende ve hanendelik sanatı, ulusal dans sanatı, Azerbaycan halk sanatının, folklörünün, geleneksel halk müziğimizin ana unsurlarındandır.