BAHÇE BİTKİLERİ FAALİYETLERİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR-3

Tarımsal faaliyetler içerisinde lokomotif görevi gören, temel gıda ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı, buna ek olarak sağlıklı beslenmenin temeli olan ürünlerin büyük bir çoğunluğunu uygulama alanı içerisinde barındıran Bahçe Bitkileri Bilim Dalı ve bu bilim dalı ile ilgili inovatif çalışmaların yer aldığı kitap serisinin III. cildi ile huzurunuzda olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnsanlar, yeryüzündeki yaşam yolculuklarının başlangıcından itibaren besinlere ve beslenmeye gereksinim duymaktadırlar. İnsanların temel besin ihtiyaçlarının giderilebilmesi için bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi ve niteliklerinin korunarak arzının sağlanması gerekmektedir. Tarım veya diğer adıyla zirai üretim olarak adlandırdığımız söz konusu üretimin yapılması ve üretimi yapılan bitkisel ürünlerin kalite değerlerinin arttırılması, günümüz dünyasında büyük önem arz etmektedir. Nitekim son yıllarda büyük insan toplulukları tarafından benimsenen sağlıklı, kaliteli ve fonksiyonel gıdalara erişim talebi, tarımsal üretimin de bu yönde gelişmesini ve evrilmesini zaruri kılmaktadır.