SERDİVAN’IN (SAKARYA) KOMPOST GÜBRE POTANSİYELİ

Hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşme sonucu dünyada ve ülkemizde atık problemi ortaya çıkmaktadır. Kentlerde meydana gelen atıkların bertaraf edilmesi gün geçtikte zorlaşmaktadır. Kentsel atıkların yaklaşık %55‘lik kısmı organik atıklardan meydana gelmektedir. Organik atıkların bertaraf edilmesinde kompostlaştırma alternatif bir çözümdür. Atık miktarının azaltılması ve sınırlı olan kaynaklarımızın etkili bir şekilde kullanılabilmesi için organik atıklardan elde edilen kompost gübre, tarım alanlarının, park-bahçe ve yeşil alanların iyileştirilmesinde kullanılabilir.