BAYATİ-ŞİRAZ DERȂMEDLERİ VE RENKLERİ

Yüce Allah’ın Doğu’ya ve Türk dünyasına bahşettiği değerlerin başında Ozan sanatı ve Muğam sanatı gelmektedir. Her iki sanata da Doğu ve Türk dünyası kültürünün iki gözü, bu iki farklı ruh dünyası maneviyatımızın en ulvi, kutsal değerlerindendir. Ruhumuz bu ilahi seslerin tınısında bu iki manevi değerden beslenerek insanlık mertebesine çeker. Manevi kültürümüzün simgesinin adı, binlerce yıldır yaşayan ve insanı bu yüce eserlerle yoğuran muğam ve ozan sanatıdır. Ozan ve mugam gibi büyük bir sanatı olduğu için Türk dünyası ve Doğu dünyası her zaman mutludur.