BİLİŞİM SİSTEMİ GELİŞTİRMEDE İHTİYAÇ BELİRLEME

Bilişim sistemi, organizasyonun tüm fonksiyonlarını yerine getirmeyi ve operasyonları desteklemeyi amaçlayan bütünleşik bir bileşenler topluluğu olarak tanımlanmaktadır. Bilginin çok hızlı üretildiği ve kullanıldığı bir çağda organizasyonların hızlı değişimlere uyum sağlayarak varlıklarını sürdürmesi ve rekabet edebilmesi için etkin bilişim sistemlerine sahip olmaları gerekir.