BİLGİSAYAR OYUN ARAYÜZLERİNDE GRAFİK TASARIM

Gelişen teknolojik imkanlar, toplumun tüm kesimin ve katmanlarında farklı yönelimlere sebep olmaktadır. İnsanlar keyifli vakit geçirmek ya da boş zamanlarını doldurmak için çağlar boyunca değişik hobiler edinmiştir. Günümüzde bilgisayar oyunları insan hobileri arasında, cinsiyet fark etmeksizin, üst sıralarda yer almaktadır. Tüm bu gelişmeler yeni iş tanımları ve tasarım mecralarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu tez çalışması kapsamında bilgisayar oyunlarının geniş kitlelere ulaşması ve başarısında grafik tasarımının etkisi incelenmiştir. Buna bağlı olarak, kaynak taramaları, yüz yüze ve e-posta yoluyla yapılan görüşmeler ile bilgisayar oyunlarında grafik tasarımının belirleyici unsurları tespit edilmeye çalışılmıştır.