BİTKİSEL ATIKLAR KULLANARAK ENDÜSTRİYEL PROTEAZ ENZİMİNİN ÜRETİMİ

roteazlar proteinlerdeki peptit bağlarının hidrolize edilmesini katalizleyen, hem fizyolojik hem de ticari alanlarda muazzam uygulamalara sahip bir enzim sınıfıdır. Tüm farklı ticari enzimler arasında özellikle mikrobiyal proteazlar, deterjan, gıda, ilaç, kimyasal, deri, ipek ve kağıt gibi çeşitli endüstriyel alanlardaki uygulamaları nedeniyle dünyadaki endüstriyel enzim satışlarının yaklaşık % 60′ ını temsil etmektedir. Günümüzde endüstriyel enzimlerin üretimi için çok sayıda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülmekte- dir. Bu çalışmaların sonucunda yeni ürünlerin geliştiril- mesi ve mevcut ürünlerin işlem ve performansında önemli iyileşme sağlanmaktadır. Konvansiyonel kimyasal proseslerdeki çevre ve maliyet sorunları önemli ölçüde tartışılırken, biyoteknoloji hızlı bir zemin kazanmakta ve geleneksel teknolojilere göre birçok avantaj sunmaktadır.

Kategoriler: Etiketler: