BÖLGESEL KALKINMADA YATIRIM TEŞVİKLERİ

Yatırım teşvikleri, tüm ekonomi politikaları içinde en önemli kalkınma araçlarından biridir. Geçmişten bugüne gelişerek yatırımcı ve işvereni destekleyici birçok unsuru içinde barındıran teşviklerin temel amacı yatırım kapasitelerinin artmasıyla üretim ve istihdamında artmasını sağlamaktır. Bu sayede sektörel gelişmeler sağlanırken aynı zamanda bölgesel olarak geri kalmış şehirlerinde gelişmeleri bu planlı bölgesel teşvik programlarıyla artmış olacaktır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla kullanılan teşvik uygulamaları ülkemizde de son derece yaygın kullanılan bir kalkınma aracıdır.