ÇARGȂH DERȂMEDLERİ VE RENKLERİ

Muğam sanatı Yüce Tanrının Doğu ve Türk Dünyasına destgȃh icraçılığında gözüken ve duyulan bir lütfudur. Mugam müziği zengin ezgiler örneğinde maneviyatımızın eğitici eserleridir. Seyirci bu harika sanatı dinlerken onun etkisiyle arınır, kristal gibi parlar, muğamın heybetli gücü ile ruhu kutsanır duygular cilalanır, en nihayet insanileşerek şereflenir. Muğam, bizi bizlere tanıtan ve bizleri ulvi mertebeye çıkaran bu güzel ve harika sanatın, eşi benzeri olmayan ilahi bir sanatın adıdır. Azerbaycan halkını mugamsız müziksiz düşünmek hiç mümkün değildir. Azerbaycan ulusu dediğimizde, bir an için aklımızda ve düşüncemizde söz hikmeti ve müzikle harmanlanmış muğam sanatı aynı zamanda sazımız-sözümüz canlanır. Bu ilahi müziğin tılsımlı etkisi ile tutsak olur ve kendimizden geçeriz. Mugam sanatının bilgeliği ile hayaller alemine dalırız. Bu büyük müziğin etkisiyle ruhaniliğimizi uyandırarak, maneviyatımızı, daha da cilalıyor, negatiflikten arınarak, adeta kurak topragı sular gibi mugamın da iç dünyamızı sulayarak ruhumuzu zihniyetimizi yeşertir ve insanı yüceltir.