ÇEVRE ETİĞİ ÇEVREYE FELSEFİ YÖNELİMLER

İnsanları çevre sorunları üzerine düşünmeye sevk ederek klasik çevrecilik anlayışının ortaya çıkmasına sebep olan hava kirliliği, aşırı iklim olayları, yeni hastalık türleri, kıtlık ve bunun gibi birçok çevresel kriz, Sanayi Devrimi sonrasında başta Avrupa Ülkeleri’ nde olmak üzere dünyanın birçok yerinde daha da ağırlaşmıştır. Ortaya çıkan çevre krizleri insanların gündelik yaşamlarını olumsuz etkileyerek, çevre sorunlarının yaşandığı bölgelerdeki halkın yaşam kalitesini azaltmıştır.