COVID-19 SALGININDA ÇOK BOYUTLU ETKİLER

Covid-19 salgınında fiziksel tehdit boyutuyla zorunlu önlemler ve aşı çalışmaları ile mücadele devam etse de, bütüncül sağlık anlayışı kapsamında ruh sağlığı üzerindeki ve sosyal alandaki etkileri göz ardı edilmemelidir. Pandeminin hepimizin yaşantısında etkilerini dolaylı ya da direk olarak hissettirdiği temel alanların başında eğitim ve çalışma hayatı, ruh sağlığı, iletişim, ticaret, kamu yönetimi ve siyaset gelmektedir. Salgına özgü sunulan bu özel yayında, sosyal ve beşeri bilimlerde, sekiz farklı başlıkta uzmanlar tarafından gerçekleştirilmiş çalışmalara yer verilmiştir. Eğitim hayatı üzerinde ‘Covid-19 Salgınıyla Birlikte Eğitimde Dijital Dönüşüm’, iş hayatı üzerinde ‘Geçmişten Günümüzde İnsan Kaynakları Yönetimi: Covid-19 ile İvmelenen Dijital Dönüşüm’, ve ‘Yeni Normal: Evden Çalışma’, ruh sağlığı üzerinde ‘Covid-19 Pandemisinin Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri: Klinik Psikoloji Alanında Uygulamalar için Çıkarımlar’, ticaret alanında ‘Covid-19’un Gıda Tedarik Zincirine Yansımaları’, iletişim alanında ‘‘Oluşturma Yöntemlerine Göre Yalan Haberlerin İncelenmesi: Twitter’da Covid-19’, kamu politikaları üzerinde ‘Sağlık Politikalarının Covid-19 ile Mücadele Üzerine Etkisi: Bir Kamu Politikası Analizi’, siyaset bilimi üzerinde ‘Covid-19 Yasakları Sürecinde Gelişen Toplumsal Kaygı ve Devlerin Otoriteryan Eğitimleri Çerçevesinde Demokratik Riskler’, başlıklı çalışmalara yer verilmiştir.

 • COVID-19 SALGININDA ÇOK BOYUTLU ETKİLER
 • EDİTÖR:
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ SELİN KARAKÖSE
 • YAZARLAR:
 • DOÇ. DR. MEHMET SEÇKİN ADAY
 • DOÇ. DR. MELTEM AKCA
 • DOÇ. DR. METE KAZAZ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ERGİN ULUSOY
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ESRA ERENLER TEKMEN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ HAYDAR ALBAYRAK
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ MÜBEYYEN TEPE KÜÇÜKOĞLU
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ SELİN KARAKÖSE
 • ÖĞR. GÖR. DR. SERPİL ADAY
 • DR. ÜMİT DENİZ İLHAN
 • ARŞ. GÖR. NİHAL ACAR
 • ISBN: 978-605-74646-4-4