COVID-19 SALGININDAN SONRA TURİSTİK DESTİNASYONLARDA YEREL HALKIN GÖZÜNDE ÇİNLİ TURİSTLER: KAPADOKYA ÖRNEĞİ

Bu çalışma, Çin’de ortaya çıkan ve kısa zamanda küresel bir boyut kazanarak pandemiye dönüşen COVİD-19 (Koronavirüs)’ün yerel halk ve Çinli turist ilişkisine olan etkisini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Çinli turist akışının yoğun yaşandığı Kapadokya bölgesinde pandemi sonrasında turizmin yerel halk üzerinde gerçek anlamda nasıl bir etkisinin olduğu ve özel olarak Çinli turiste karşı algı değişiminin ve misafirperverlik tutumlarının salgın sonrası risk faktörü doğrultusunda araştırılması hedeflenmektedir.