DİJİTAL DÜNYADA HALKLA İLİŞKİLER

İletişim teknolojisindeki gelişmeler sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı etkilemekte ve zaman içinde değiştirmektedir. 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan internet ile dijital araçlar ve ortamlar gündeme gelmiş ve yaygınlaşmıştır. Hayatın birçok alanında dijitalleşme kendini göstermeye başlamıştır. Dijital ortamların iletişim alanındaki önemi, her geçen gün artmaktadır. Bir kuruluş ile hedef kitleleri arasında iletişim ve ilişki kurma çabaları olarak değerlendirilen halkla ilişkiler uygulamaları, bu ilişki ve iletişimi kurarken kitle iletişim araçlarını yaygın bir şekilde kullanmaktadır. Dolayısı ile iletişim alanındaki dijitalleşme halkla ilişkiler uygulamalarını da etkilemektedir. Son yıllarda halkla ilişkilerde E- halkla ilişkiler, online halkla ilişkiler ya da dijital halkla ilişkiler kavramları ortaya çıkmıştır. Bu kavramların hepsi bir birine benzemekle birlikte, çoğu zaman birbirinin yerine kullanılmakta ve aralarında çok küçük farklılıklar bulunmaktadır.

DİJİTAL DÜNYADA HALKLA İLİŞKİLER

  • NURAL İMİK TANYILDIZI
  • ISBN: 978-625-7687-99-7